Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af varen eller ved at aflevere varen personligt i Finanza. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Husk at medsende kto. oplysninger. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
Fortrydelsesretten forudsætter, at varen returneres i  samme stand og mængde, som da du fik den. 

VIGTIGT: Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling. 

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

 

Varen skal sendes til:

Finanza.dk

Marielundvej 47

2730 Herlev

Denark

Opdateret 26102020.